top of page

אודות לשכת המסחר

לשכת המסחר ישראל-יפן פועלת מזה שנים רבות לפיתוח קשרים מסחריים עם יפן וליצור פלטפורמה לאנשי עסקים משתי המדינות. אנו עושים זאת  בשיתוף פעולה עם גופים מסחריים רבים, ביניהם: שגרירות יפן בישראל, שגרירות ישראל ביפן, משרד החוץ, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, מכון היצוא, ג'טרו ישראל, ארגון לשכת המסחר, ארגונים חברתיים, גופים מסחריים וכו'.


חזון
 

הפעילות שלנו רחבה ומגוונת: אנו עורכים אירועים עסקיים ותרבותיים, מספקים מידע, ייעוץ, מסייעים בפיתוח קשרים ושיתופי פעולה ועוד.
כיום, לשכת המסחר ישראל-יפן היא הארגון המוביל בישראל לענייני יפן.

החזון שלנו בלשכת המסחר הוא להיות ארגון בולט, מוביל ומשפיע, אשר יפעל - למען חברינו - לקידום ופיתוח קשרים מסחריים, פיננסיים ותרבותיים בין ישראל ליפן.

 


מטרות

  • להצטרף ולשלב את כל הגופים השונים הפועלים בתחומים אלה בישראל.

  • ליזום ולקדם את יחסי התרבות, המסחר והכלכלה בין ישראל ויפן.

  • לסייע לאנשי עסקים וחברות ישראלים ויפנים לפרוץ לשוק היפני והישראלי ולמצוא שותפים עסקיים.

  • לספק מידע חיוני ורלוונטי אודות יצרנים, יצואנים ויבואנים שפועלים בתחומי המסחר, הכלכלה והתרבות ביפן.

  • ללמוד ולקדם את תרבות יפן בישראל 

כיום, לשכת המסחר ישראל-יפן הינה הארגון המרכזי והמוביל בתחום יפן בישראל.

bottom of page