top of page
Arie Kutz.jpg

אריה קוץ

אדריכל, מתכנן ערים ונוף, מוסמך המכון הטנולוגי בטוקיו.
מרצה בנושא אדריכלות וגני יפן בחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב.

דבר היו"ר:

אגודת הידידות ישראל יפן פועלת בעיקר כדי להביא את תרבות יפן אל הקהל הישראלי.

חברי האגודה מתחלקים בין אלה שתרבות יפן היא חלק מהעשייה המקצועית שלהם ביום יום, אלה שחוו את יפן ומחפשים את הקשר והזיקה אליה ואלה אשר מוצאים בה עיניין, אף עוד בטרם הגיעו.
העשייה המשותפת והעיסוק לקידום תרבות יפן בישראל תורמת לכולנו וגם לקהל רחב, צמא התרבות באשר הוא.

אנו קוראים לכל מי שמוצא עצמו בכל אחת מהקטגוריות שנזכרו להצטרף אלינו ולפעול ביחד לקידומה של התרבות.

1f2c0b6a-406a-4931-b82a-af691c0051db_edited.jpg

גב' מורן פוגל

מנכ"לית לשכת המסחר החל ממרץ 2023.

13007302_499108186941558_394173350446282

גב׳ מירי גולן

מייסדת ומנהלת המרכז הישראלי לאוריגאמי המקדם את אמנות האורגאמי בישראל. 

מייסדת עמותת "מקפלים ביחד" המקדמת יחסים בין תרבויות באמצעות אמנות האוריגאמי ותרבות יפן.

יוצרת תוכנית אוריגאמטריה להוראת גיאומטריה באמצעות אמנות האורגאמי בגני ילדים ובבתי ספר בישראל.

45510322_2049744718419703_41310981617604

ד"ר יונה סידרר

45510322_2049744718419703_41310981617604

פרופ' אלי גימון

חבר כשלושים שנה באגודת הידידות ישראל יפן וחובב נלהב של תרבות יפן. 

מרצה ליזמות ואסטרטגיה עסקית.

45510322_2049744718419703_41310981617604

גב׳ שירא פיריון

45510322_2049744718419703_41310981617604

גב׳ נעמי נקשימה

45510322_2049744718419703_41310981617604

גב' טומוקו נקמורה

45510322_2049744718419703_41310981617604

גב' ג'ונקו אוטומזגין

.

45510322_2049744718419703_41310981617604

גב׳ איריס סמארה

.

bottom of page