top of page

הכלכלה היפנית - סקירה כללית

המצב הכלכלי ביפן -

על אף ארבע שנים של תמריצים כלכליים, כלכלת יפן נותרה גדולה רק ב-2.2% במונחים ריאליים מאשר כשראש הממשלה שינזו אבה עלה לשלטון והבטיח רפורמות מבניות מסיביות.

אבל בעוד שממשלת יפן דוחפת את החברות להגדיל את ההשקעות בבית ולהעלות את השכר כדי להגביר את הביקוש, להמריץ את הכלכלה ולהימלט מדפלציה, קצב השיפור נותר מאופק.

התנועות בשוקי האג"ח והמטבעות הן ברומטר של ציפיות המשקיעים לגבי הסיכויים הכלכליים של מדינה - ושל מתחרותיה. הין היפני בפרט נוטה ליהנות ממעמד הנחשב כמקלט בטוח, במיוחד כאשר יש מהומה בשווקים הסיניים.

התחזיות הפיסקליות של יפן מתבססות על הרפורמות המבניות של Abenomics שייצרו האצה בצמיחת הפריון ל-2.2% בשנה עד שנות ה-2020 - הרמה ששררה בשנות השמונים.

זמנים כלכליים

הצמיחה העולמית האטה בפתאומיות במהלך השנה האחרונה, כאשר החולשה שנראתה במחצית השנייה של 2018 נמשכת בתחילת 2019 על רקע מתיחות סחר מתמשכת. המסחר וההשקעות התמתנו בחדות, במיוחד באירופה ובסין, אמון העסקים והצרכנים ירד ואי הוודאות במדיניות נותרה גבוהה. במקביל, תנאי השווקים הפיננסיים הקלו, בעזרת מהלכים לקראת מדיניות מוניטרית מתאימה יותר בכלכלות רבות, ותנאי שוק העבודה הנוחים ממשיכים לתמוך בהכנסות משקי הבית ובהוצאות בכלכלות הגדולות. הקלות פיסקאליות ומעין-פיסקליות ניכרות מתרחשות בקומץ מדינות, כולל סין, אך ברוב הכלכלות המדיניות הפיסקלית מציעה תמיכה מוגבלת בלבד לצמיחה. בסך הכל, בהתחשב במאזן של כוחות שונים אלה הפועלים, צמיחת התמ"ג העולמי צפויה לרדת מ-3½ אחוז ב-2018 לשיעור נמוך של 3.2% השנה, לפני שתעלה ל-3.4% ב-2020. האטה זו רווחת, כאשר הצמיחה צפויה להתמתן השנה כמעט בכל הכלכלות. צמיחת הסחר צפויה להיחלש עוד השנה, לסביבות 2%, השיעור החלש ביותר מאז המשבר הפיננסי העולמי ובודק את המהירות שבה צמיחת התפוקה העולמית יכולה להתאושש מהקצב הרך הנוכחי שלה. הלחצים האינפלציוניים צפויים להישאר מתונים, עם מעט עומסים על הקיבולת ברוב הכלכלות.

הערכה כללית של ה-OECD

bottom of page